ARMON TOKER

Vefatını sayın akraba ve dostlara derin teessürle bildirirler. Cenaze merasimi 19 Mart Perşembe günü saat:14:30 Kumkapı Meryemana Patriklik Ermeni Kilisesinde icra olunacaktır.

AİLESİ