KADEN BAROKAS’ı

kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.

Cenaze Merasimi 27 Mayıs Cuma günü saat: 11:00’de Hasköy Çıksalın Musevi Mezarlığı’nda gerçekleştirilecektir.

AİLESİ